PRIVACY POLICY

Highscore

PRIVACY STATEMENT

Dit is de privacyverklaring van Highscore b.v. Highscore b.v., gevestigd te Waalwijk aan de Professor Asserweg 5a 5144 NC Waalwijk, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678, hierna te noemen `Highscore`.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel jouw vraag dan gerust per e-mail aan: info@highscore.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Highscore verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;

• Highscore verwerkt de persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@highscore.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

Highscore verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Geautomatiseerde besluitvorming;

Highscore neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Highscore) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Highscore bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie) persoonsgegevens:

* (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

* Registratie voor playcards > zolang gast toestemming verleent > om de playcardhouder toegang te kunnen blijven verschaffen tot de diverse spellen.

* Nieuwsbrief > onbepaalde tijd tot intrekking van toestemming > om de gasten te kunnen blijven informeren over acties en evenementen.

* Personalia bij informatieverzoek > maximaal 1 jaar > ter kwaliteitsverbetering van reactie op informatieverzoeken.

* Camerabeelden bezoekers > maximaal 2 maanden > ter bevordering van het waarborgen van de veiligheid van bezoekers en medewerkers.

* Personalia bij sollicitatie > maximaal 1 jaar > ter bevordering van het informeren van nieuwe vacatures.

Delen van persoonsgegevens met derden

Highscore verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics & Squarespace Analytics

Highscore maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven.

Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Highscore inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Highscore heeft hier geen invloed op. Highscore heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Highscore opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@highscore.com . Gelieve als onderwerp “Persoonsgegevens” te vermelden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Highscore behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.

Highscore wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...